Ruokaprovinssin johtajafoorumi

Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan eli Ruokaprovinssin yhteiskehittämistä aletaan johtaa Ruokaprovinssin johtajafoorumin kautta. Johtajafoorumin toimintamalli on kaksiosainen. Itse Ruokaprovinssin johtajafoorumi kokoontuu vähintään neljännesvuosittain, ja se on avoin kaikille Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan toimijoille. Johtajafoorumin toiminnan käytännön järjestelyt, kokousvalmistelut ja muun hallintotyön, hoitaa ns. ydinryhmä, joka sitoutuu tekemiseen keskinäisen sopimuksen kautta. Ydinryhmä koostuu lähinnä TKIO-toimijoista (Tutkimus-, Kehittämis-, Innovaatio- ja Opetusalat), jotka hoitavat ryhmän puheenjohtajan- ja sihteerin tehtävät sekä foorumin käytännön järjestelyt ja tiedonkeruun kokouksia varten. Ydinryhmään voi hakeutua kuka vain/mikä vain organisaatio, joka toimii Etelä-Pohjanmaalla ruoka-alalla ja haluaa antaa panostaan yhteiskehittämiseen.

Johtamisen paikka

Ruokaprovinssin johtajafoorumin tehtävä on nimensä mukaisesti johtaa Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan yhteiskehittämistä. Se toteutuu, kun ryhmä johtaa Ruokaprovinssi 2030 -strategian toteuttamista, ja seuraa muita ruoka-alaan liittyviä kehittämisohjelmia. Sen tehtävänä ei itse ole toteuttaa temaattisia toimenpiteitä, vaan etsiä tarvittaville toimenpiteille toteuttaja(t). Johtajafoorumin toiminta on läpinäkyvää ja sen dokumentit kootaan tälle sivulle.

Viralliseksi klusteriksi
Samalla, kun Ruokaprovinssin johtajafoorumi perustetaan, hakeudutaan myös Euroopan Unionin validoimaksi klusteriksi. Statuksen saamiseksi Ruokaprovinssin johtajafoorumin ydinryhmä alkaa hallinnoida myös tätä virallista klusteritoimintaa ja seurata, että Etelä-Pohjanmaa täyttää jatkuvasti klusterikriteerit ruoka-alan osalta.

Miten tähän päädyttiin
Etelä-Pohjanmaalla on eri aikoina syntynyt tarve tehdä tiivistä ruoka-alan yhteistyötä. Sen alustaksi on perustettu yhdistyksiä, yrityksiä ja tehty keskinäisiä sopimuksia. Moni malli on kaatunut ajan myötä eri syistä. Johtajafoorumin mallia kehitettäessä on pyritty oppia aiemmista yhteiskehittämistoimista.

Mallin sitoutumisen taso on matala, sillä foorumiin pääsee ilman sitoutumista ja ydinryhmä toimii keskinäisen sopimuksen varassa. Foorumin toiminta tehdään parityöskentelymallin kautta, jotta yksittäisen henkilön panos olisi kohtuullinen eikä henkilön poistuminen kaataisi yhteistyötä. Jo toimivien ruoka-alan yhteistyöryhmien kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.

Tutustu materiaaleihin 

Ruokaprovinssin Johtajafoorumi -teemaisiin kahveihin (7.2.2024) pääset tallenteen muodossa tästä.

 

Johtajafoorumin aikataulut

 

 

Ruokaprovinssin Posse -hankkeen työn on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto aluekehitysvaroista.