Ruokaprovinssiverkosto

Ruokaprovinssiverkosto

Etelä-Pohjanmaalle on muodostunut vahva ja omaleimainen osaamiskeskittymä, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla ruoka-alan koulutus, tutkimus, kehittäminen sekä yrittäjyys ja alan tapahtumat. Osaaminen ruoka-alalla on monipuolista: Ruokaprovinssissa otetaan haltuun koko pellolta pöytää-ketju.

Ruoka-alan koulutuksessa ja tutkimuksessa on luotu alueelle sopivia, ainutlaatuisia toimintamalleja. Ruoka-alan moniosaajia syntyy uuden koulutusmallin avulla, joka yhdistää koko ruokaketjun. Yliopistotasoinen tutkimus toteutuu alueella EPANET-professuuriverkoston kautta, jossa ruoka-ala – agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut – ovat yksi tärkeimmistä painopisteistä.

Osaamista ja asiantuntijuutta

Etelä-Pohjanmaalle on rakentunut vahva ruoka-alan asiantuntijaverkosto, jossa eri toimijoiden yhteistyö ruokkii innovatiivisuutta ja poikii uusia ideoita. Erityisesti Framin kampusalue Seinäjoella on osoittautunut ruoka-alan koulutukselle, tutkimukselle ja kehittämistoiminnalle hedelmälliseksi yhteistyöalustaksi. Framin alueella ruoka-alan hyödynnettävissä ovat myös erilaiset oppimisympäristöt ja kehitys- ja kokeilualustat.

Alueella on määrätietoisesti kehitetty ruoka-alan innovaatioyhteisöä, jonka tavoitteena on omalta osaltaan luoda Etelä-Pohjanmaalle entistä vahvempi ruoka-alan osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Framin alueen asiantuntijaverkostoon oman osaamisensa tuovat keskeisinä toimijoina Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Seinäjoen yliopistokeskus, Luonnonvarakeskus ja Into Seinäjoki. Lisäksi verkostossa vaikuttavat yhteistyön kautta useat yritykset ja muut organisaatiot sekä opiskelijat ja kuluttajat.

ProAgria etelä-pohjanmaa / Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja sen osana toimiva Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset (MKN) on maatalouden ja maaseudun vahva neuvontajärjestö. Sen 90 monipuolista asiantuntijaa tuottaa asiantuntijapalveluita maatalousyrityksille, mutta tekee myös Maa- ja kotitalousnaisten toimesta ruoka-alan kuluttajaneuvontaa sekä toimii aktiivisesti Ruokaprovinssin kehittämisen ytimessä. Järjestö on tärkeä Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun kehittäjä, ja se on yhteistyöverkoston kanssa jatkuvasti toteuttamassa lukuisia innovatiivisia maataloutta, ruoka-alaa ja Ruokaprovinssia kehittäviä hankkeita.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKissa voit ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! SeAMK Ruoka –yksikön toiminnassa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kolmen eri alan koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Yksiköstä valmistuu sekä AMK- että yAMK-tasoisia agrologejarestonomeja sekä bio- ja elintarvitekniikan insinöörejä. Alojen yhteistyö ja synergia korostuu yhteisessä Ruokaketjun kehittämisen yAMK-tutkinto-ohjelmassa

Yksikön projektitoiminta on vilkasta ja näkyy projektien runsaudessa. Projektien sekä maksullisen palvelutoiminnan kautta yritykset voivat hyödyntää asiantuntijoiden ja mm. laboratorioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Myös opiskelijoiden työpanosta voi hyödyntää opinnäytetöiden, harjoittelujen ja erilaisten projektiopintojen kautta.

Seinäjoen yliopistokeskus

Seinäjoen yliopistokeskus on viiden yliopiston ja noin 90 asiantuntijan monitieteellinen yhteisö. Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut on yksi Seinäjoen yliopistokeskuksen vahvoista osaamisaloista. Tällä painoalalla tehdään tutkimusta ja siihen perustuvaa kehittämistyötä. Tutkimusyhteisön osana toimii myös biotalouden tutkijahotelli. Sen tavoitteena on koota biotalouden osaajia Etelä-Pohjanmaalle ja lisätä tutkijoiden yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Etelä-Pohjanmaalla on yritys- ja kehittämistoimintaa läpi elintarvikeketjun ja se tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön myös tutkijoille.

Agrobiotalouden tutkimusryhmät ja EPANET-professorit:

  • Elintarvikekehitys, professori Anu Hopia, Turun yliopisto
  • Kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla, professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto
  • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede, professori Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. LUKE on yksi maailman monitieteellisimmistä luonnonvara-alan tutkimuskeskuksista. Lisäksi LUKE muun muassa huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta sekä tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot.

Luonnonvarakeskuksella on Etelä-Pohjanmaalla toimipaikat Ylistarossa sekä Seinäjoella Framin kampuksella.

Into Seinäjoki Oy

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään sekä kehittää Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi. Into Seinäjoki on olemassa yritysten menestystä varten. Sen asiakkaita ovat niin aloittavat, kehittyvät kuin alueelle sijoittuvat yritykset. Into Seinäjoki palvelee siten myös ruokaketjun yrittäjiä – tarjolla on erilaisia palveluja niin liikeidean kehittämiseen kuin kasvun tueksi.

Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto aluekehitysviranomainen ja se vastaa muun muassa maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian valmistelusta. Elintarvikeala tunnistetaan molemmissa ohjausasiakirjoissa maakunnalle tärkeänä ja niissä korostuu Ruokaprovinssin maakunnallinen merkitys. Ohjelmatyön lisäksi liitto hallinnoi Euroopan aluekehitysrahaston maakunnallista rahoitusosuutta ja se on vuosien varrella rahoittanut lukuisia Ruokaprovinssin toimintaa vahvistavia kehittämishankkeita. Etelä-Pohjanmaan liitto on ollut mukana partnerina myös elintarvikealan kehittämiseen liittyvissä kansainvälisissä hankkeissa, kuten NICHE ja FRIDGE.

EP-liiton nettisivut: https://www.epliitto.fi

Foodwest Oy

Foodwest Oy on elintarvikelähtöisen bisneksen asiantuntijayritys, joka auttaa asiakkaitaan koko elintarvikkeen kehitysprosessissa – raaka-aineesta tuotteeksi ja ideasta markkinoille. Foodwest antaa vauhtia elintarvikealan toimijoille, jotka haluavat kasvaa alan edelläkävijöiksi. Foodwestin ydinosaamista ovat kuluttajaymmärrys, tuotekehitys, laadunhallinta ja elintarviketurvallisuus sekä tuotanto.

Foodwestin nettisivut: https://www.foodwest.fi

Asiantuntijat ja Yhteyshenkilöt

terhi_junkari

Terhi Junkkari

yksikönjohtaja
SeAMK Ruoka
terhi.junkkari(a)seamk.fi
+358 40 8300301
www.seamk.fi

Terhi Junkkari

yksikönjohtaja
SeAMK Ruoka
terhi.junkkari(a)seamk.fi
+358 40 8300301
www.seamk.fi

Nimi ja titteli tablettiin! ^

taru_maki

Taru Mäki

tutkimus- ja kehittämispäällikkö
SeAMK Ruoka
taru.maki(a)seamk.fi
+358 40 8304105
www.seamk.fi

projektit ja palvelut

Taru Mäki

tutkimus- ja kehittämispäällikkö
SeAMK Ruoka
taru.maki(a)seamk.fi
+358 40 8304105
www.seamk.fi

projektit ja palvelut

anu_katila

Anu Katila

koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja
SeAMK Ruoka
anu.katila(a)seamk.fi
+358 40 8302430
www.seamk.fi

opinnäytetyöt, harjoittelut, opiskelijaprojektit

(agrologikoulutus)

Anu Katila

koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja
SeAMK Ruoka
anu.katila(a)seamk.fi
+358 40 8302430
www.seamk.fi

opinnäytetyöt, harjoittelut, opiskelijaprojektit

(agrologikoulutus)

eija_putula-hautala

Eija Putula-Hautala

koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja
SeAMK Ruoka
eija.putula-hautala(a)seamk.fi
+358 40 8303953
www.seamk.fi

opinnäytetyöt, harjoittelut, opiskelijaprojektit

(bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomikoulutus)

Eija Putula-Hautala

koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja
SeAMK Ruoka
eija.putula-hautala(a)seamk.fi
+358 40 8303953
www.seamk.fi

opinnäytetyöt, harjoittelut, opiskelijaprojektit

(bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomikoulutus)

jarkko_niemi

Jarkko Niemi

tutkimusprofessori
Luonnonvarakeskus / Seinäjoen yliopistokeskus
jarkko.niemi(a)luke.fi
+358 29 5326392
www.luke.fi

eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede

Jarkko Niemi

tutkimusprofessori
Luonnonvarakeskus / Seinäjoen yliopistokeskus
jarkko.niemi(a)luke.fi
+358 29 5326392
www.luke.fi

eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede

anu_hopia

Anu Hopia

professori
Turun yliopisto / Seinäjoen yliopistokeskus
anu.hopia(a)utu.fi
+358 50 3789919
www.ucs.fi

elintarvikekehitys

Anu Hopia

professori
Turun yliopisto / Seinäjoen yliopistokeskus
anu.hopia(a)utu.fi
+358 50 3789919
www.ucs.fi

elintarvikekehitys

gun_virtanen

Gun Wirtanen

SeAMK Ruoka
Erityisasiantuntija, ruokaturvallisuus

gun.wirtanen(a)seamk.fi
puhelin +358408300334

Gun Wirtanen

vanhempi tutkija
Helsingin yliopisto, Ruralia-Instituutti
Seinäjoen yliopistokeskus
gun.wirtanen(a)helsinki.fi
+358 50 3116317
www.ucs.fi

elintarviketurvallisuus

harri_luomala

Harri Luomala

professori
Vaasan yliopisto / Seinäjoen yliopistokeskus
harri.luomala(a)uva.fi
+358 50 5118886
www.ucs.fi

kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla

Harri Luomala

professori
Vaasan yliopisto / Seinäjoen yliopistokeskus
harri.luomala(a)uva.fi
+358 50 5118886
www.ucs.fi

kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla

sanna_kankaanpaa

Sanna Kankaanpää

Into Seinäjoki
sanna.kankaanpaa(a)intoseinajoki.fi
+358 400 743422
www.intoseinajoki.fi

Food Business Summit -tapahtuma

Sanna Kankaanpää

Into Seinäjoki
sanna.kankaanpaa(a)intoseinajoki.fi
+358 400 743422
www.intoseinajoki.fi

Food Business Summit -tapahtuma