Ruokaketjun innovaatiokilpailu on taas auki! Food Business Challenge –ideakilpailussa etsitään ruoka-alan uusia liikeideoita ja innovaatioita pellolta pöytään. Sarjoja on nyt kaksi: toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat. Osallistumisaikaa 30.4.2020 asti. Palkintorahaa jaossa yht. 6000 euroa! Alla osallistumisohjeet ja säännöt.

 

Innovation competition for agri-food sector business ideas is open again for students! Participation in English is possible. Ask for additional information by email: foodbusinesschallenge(a)seamk.fi.

 

Kilpailun tarkoitus
Food Business Challenge -kilpailun tavoitteena on edistää ja nostaa esille uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa ruoka-alalle. Kilpailussa huomioidaan koko ruokaketju alkutuotannosta aina kuluttajien lautaselle asti. Kilpailussa haetaan uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita ruoka-alan kehittämiseksi. Kilpailu on suunnattu suomalaisissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville sekä korkeakouluissa opiskeleville perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai tiiminä.

Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut, minkä tulee näkyä kilpailuideoissa esimerkiksi vastuullisuuden huomioimisena idean kuvauksessa. Tuomaristo arvostaa uusien toimintatapojen uutuusarvoa ja innovatiivisuutta, skaalautuvuutta sekä osallistavaa ja asiakaslähtöistä ajattelua (ks. Liikeideoiden arviointikriteerit).

 

Kilpailuaika ja osallistuminen

24.1.2020 Kilpailuinfo julkistetaan

16.3.2020 Food Business Challenge -verkkokurssi avautuu*

26.3.2020 Kick-off ja infotilaisuus Seinäjoella Food Business Summit –tapahtumassa (ei pakollinen)

30.4.2020 Viimeinen ideoiden jättöpäivä! Kilpailun ensimmäinen vaihe sulkeutuu

11.5.2020 Kilpailun finalistit julkistetaan

28.5.2020 FBC Awards: kilpailun finaali ja voittajan julkistaminen Seinäjoella

 

*Kilpailuun osallistumalla voi suorittaa SeAMKin VVO / Avoimen AMK:n 2-3op kurssin. Kurssilta saa konkreettisia työkaluja ja näkökulmia idean kehittämiseen. Kilpailutyön voi halutessaan palauttaa myös ilman kurssille osallistumista.

Kilpailuun voi osallistua suomeksi tai englanniksi. Pyydettäessä lähetämme englanninkielisen ohjeistuksen sähköpostitse.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä maksimissaan viiden (5) sivun mittainen ideakuvaus pdf-muodossa. Ideakuvauksen lisäksi voi lähettää lyhyen pitchaus-videon. Video ei ole pakollinen, mutta auttaa esittämään idean edustavasti ja kiinnostavasti tuomaristolle, joten otamme niitä erittäin mielellämme vastaan. Videon pituus voi olla maksimissaan 1 minuutti. Mikäli tiedosto on suuri, toivotaan sitä esimerkiksi drive-linkkinä sähköpostiin. Ideakuvaukset ja videolinkit lähetetään osoitteeseen foodbusinesschallenge@seamk.fi

 

Ideakuvaukseen toivotaan tietoa:

 • Idean ainutlaatuisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta
 • Markkinoilla olevasta mahdollisuudesta tai tarpeesta
 • Kohdemarkkinoista, asiakkaista
 • Itse ideasta eli palvelusta tai tuotteesta
 • Kilpailijoista, markkinoista
 • Kannattavuudesta ja riskeistä
 • Idean toteuttamiseen tarvittavasta osaamisesta ja ulkopuolisesta asiantuntija-avusta
 • Vastuullisuudesta, miten kestävän kehityksen näkökulma on huomioitu
 • Lyhyt tiivistelmä ideasta (maks. 600 merkkiä)

 

Ideakuvauksessa täytyy olla mukana sen jättäneen/jättäneiden ihmisten nimet ja oppilaitokset sekä vähintään yhden tiimiläisen yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Kuvatkaa myös mahdolliset ideaa avustaneet henkilöt ja organisaatiot. Toisen asteen opiskelijoiden sarjassa ideakuvauksen mukana tulee olla myös oppilaitoksen edustajan yhteystiedot.

Määräajan jälkeen jätettyjä ideoita ei huomioida. Idean perille saapuminen on osallistujan vastuulla. Vastaanotetuista ideoista lähetetään sähköpostivastaus.
Ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneista ideoista tuomaristo valitsee kolme ideaa kilpailun finaalivaiheeseen kummastakin sarjasta.

 

Liikeideoiden arviointikriteerit
Finalisteja ja voittajaa valittaessa arvostetaan seuraavia asioita (arvioidaan asteikolla 1-5):

 1. Innovatiivisuus / uutuusarvo / lisäarvo

Kilpailuidea tuo uudenlaisia käytäntöjä / ratkaisuja / näkökulmia olemassa oleviin tai tulevaisuuden haasteisiin ruokaketjun saralla

 1. Kestävät ruokaratkaisut

Kilpailuidea huomioi kestävän kehityksen periaatteita ja mahdollisuuksia ideaan soveltuvilla tavoilla (vastuullisuus, eettisyys, jäljitettävyys, ruokaturvallisuus jne.)

 1. Asiakaslähtöisyys

Kilpailuidea vastaa kuluttajan/asiakkaan/yrityssektorin tarpeeseen

 1. Toteutettavuus

Kilpailuidea on toteutettavissa joko tiimin omalla tai ulkopuolisella, ideassa kuvatulla osaamisella

 

Kilpailun palkinnot
Molemmissa sarjoissa palkinnot ovat:

 • Sarjan voittajat: 1500€
 • sija: 1000€
 • sija: 500€

Palkintoraha on sen saajalle veronalaista tuloa. Jos kisaan osallistuu tiiminä, tiimin voittama palkintoraha jaetaan tiimin jäsenten kesken. Palkintorahan saa käyttää haluamallaan tavalla, toivottavasti liikeidean edistämiseksi.

Tuomaristo
Kilpailun tuomaristo edustaa ruokaketjun asiantuntijaorganisaatioita ja yritysmaailmaa. Heillä on laaja ja monipuolinen osaaminen sekä ruokaketjusta että yrittäjyydestä.

Tuomaristo arvioi kilpailuun osallistuneet ideat edellä mainitun kriteeristön mukaisesti ja valitsee niiden joukosta kolme finalistia kummastakin sarjasta. Finaalivaiheessa tuomaristo antaa palautteensa kilpailun finalisteille ja valitsee kilpailun voittajat molemmista sarjoista. Tuomaristo julkistaa sijoitukset FBC Awards –finaalitapahtumassa Seinäjoella 28.5.2020.

Tuomaristolla on oikeus päättää rahapalkinnon jaosta toisin kuin säännöissä on mainittu tai jättää palkinto kokonaan jakamatta, mikäli se katsoo, ettei yksikään esitetyistä ideoista täytä kilpailulle asetettuja tavoitteita.

Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet
Kilpailun järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia osallistuvia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun tuen ja palkinnon määrää ja arvoa. Kilpailun osallistujat vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, pilotoinnista, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää kilpailu liian pienen osallistujamäärän vuoksi ja jättää tällöin myös palkinto jakamatta.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet
Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät osallistujilla. Osallistuja vakuuttaa omistavansa oikeudet idean, tuotteen tai palvelun toteuttamiseen, eikä riko ehdotuksellaan kolmannen osapuolen oikeuksia. Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden julkaista kilpailuesityksistä materiaalia ilman muuta korvausta. Mikäli ehdotukset sisältävät keksintöjä tai liikesalaisuuksia, voidaan ehdotukseen sisältyvät yksittäiset ehdot osallistujan esityksestä julistaa salaiseksi. Kilpailuun osallistuvan liikeidean pitää kuitenkin yleisellä tasolla kuvattuna olla julkinen. Osallistujan on selkeästi kirjallisesti merkittävä salaisena pidettävä tieto salaiseksi sekä ilmoitettava salassapidon perusteet.

Kilpailun järjestäjä
Food Business Challenge –kilpailun järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kilpailukonsepti on luotu osana AB Seinäjoki –hanketta, jossa on kehitetty erilaisia toimintamalleja ruoka-alan innovaatioyhteisön kehittämiseksi. Hanke on saanut rahoituksensa Pirkanmaan liitosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Seinäjoen kaupungilta. Konseptia ovat olleet kehittämässä SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Into Seinäjoki sekä Luonnonvarakeskus. Kilpailun rahoittamiseen on osallistunut myös Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö. Vuoden 2020 kilpailua rahoittavat SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus ja Into Seinäjoki.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan tätä kilpailuohjelmaa ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Lisätietoa
Järjestäjä informoi kilpailun etenemisestä Food Business Challenge –facebook-profiilissa. Kilpailua koskevat kysymykset ja kilpailuun osallistuvat ideakuvaukset lähetetään osoitteeseen foodbusinesschallenge@seamk.fi

Lisätiedot: Soila Huhtaluhta | soila.huhtaluhta(a)seamk.fi, 040 8680604