Nyt haetaan taas uusia ideoita ruokabisnekseen!

Osallistu Food Business Challenge –kilpailuun! Parhaille ideoille jaossa 5000e

 

Kilpailun tarkoitus

Food Business Challenge -kilpailun tavoitteena on edistää ja nostaa esille uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa ruoka-alalle. Kilpailussa huomioidaan koko ruokaketju alkutuotannosta aina kuluttajien lautaselle asti. Kilpailussa haetaan siis uusia liikeideoita, tuotteita tai palveluita ruoka-alan kehittämiseksi. Kilpailussa pyritään edistämään sekä start-up- että grow-up-yrittäjyyttä, eli kilpailuideat voivat synnyttää uutta liiketoimintaa tai kiihdyttää jo olemassa olevien yritysten toimintaa. Kilpailu on suunnattu suomalaisissa korkeakouluissa opiskeleville perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai tiiminä.

Kilpailun teemana on kestävät ruokaratkaisut, minkä tulee näkyä kilpailuideoissa esimerkiksi vastuullisuuden huomioimisena idean kuvauksessa. Tuomaristo arvostaa uusien toimintatapojen skaalautuvuutta, osallistavaa ja asiakaslähtöistä ajattelua sekä idean toteutettavuutta (ks. Liikeideoiden arviointikriteerit).

 

 

Kilpailuaika ja osallistuminen

 

1.1.2019 Kilpailu avataan

14.1.2019 Food Business Challenge -verkkokurssi avautuu*

28.2.2019 Viimeinen ideoiden jättöpäivä! Kilpailun ensimmäinen vaihe sulkeutuu

12.3.2019 Kilpailun finalistit julkistetaan

26.3.2019 Kilpailun finaali ja voittajan julkistaminen Food Business Summit -tapahtumassa Seinäjoella

 

*Kilpailuun osallistumalla voi suorittaa SeAMKin VVO / Avoimen AMK:n 2-3op kurssin. Kurssilta saa konkreettisia työkaluja liikeidean kehittämiseen. Kilpailutyön voi halutessaan palauttaa myös ilman kurssille osallistumista.

 

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä maksimissaan viiden sivun mittainen ideakuvaus pdf-muodossa. Ideakuvauksen lisäksi voi lähettää lyhyen pitchaus-videon. Video ei ole pakollinen, mutta auttaa esittämään idean edustavasti ja kiinnostavasti tuomaristolle, joten otamme niitä erittäin mielellämme vastaan. Videon pituus voi olla maksimissaan 1 minuutti. Mikäli tiedosto on suuri, toivotaan sitä esimerkiksi drive-linkkinä sähköpostiin. Ideakuvaukset ja videolinkit lähetetään osoitteeseen foodbusinesschallenge@seamk.fi

 

Kilpailuun voi osallistua suomeksi tai englanniksi. Pyydettäessä lähetämme englanninkielisen ohjeistuksen sähköpostitse.

Participation in English is possible. Ask for additional information by email (foodbusinesschallenge@seamk.fi).

 

 

Ideakuvauksen tulee sisältää tietoa:

 

 1. Idean ainutlaatuisuudesta, lisäarvosta, kilpailuedusta
 2. Markkinoilla olevasta mahdollisuudesta tai tarpeesta
 3. Kohdemarkkinoista, asiakkaista
 4. Itse ideasta eli palvelusta tai tuotteesta
 5. Kilpailijoista, markkinoista
 6. Kannattavuudesta ja riskeistä
 7. Idean toteuttamiseen tarvittavasta osaamisesta ja ulkopuolisesta asiantuntija-avusta
 8. Lyhyt tiivistelmä ideasta (maks. 600 merkkiä)

 

Ideakuvauksessa täytyy olla mukana sen jättäneen/jättäneiden ihmisten nimet ja oppilaitokset sekä vähintään yhden tiimiläisen yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Kuvatkaa myös mahdolliset ideaa avustaneet henkilöt ja organisaatiot.

Määräajan jälkeen jätettyjä ideoita ei huomioida. Idean perille saapuminen on osallistujan vastuulla. Vastaanotetuista ideoista lähetetään sähköpostivastaus.

 

Ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneista ideoista tuomaristo valitsee kolme ideaa kilpailun finaalivaiheeseen.

 

 

Liikeideoiden arviointikriteerit

 

Kolmen kärkeä ja voittajaa valittaessa arvostetaan seuraavia asioita (arvioidaan asteikolla 1-5):

 

 1. Asiakaslähtöisyys
  Tuote/idea/palvelu vastaa asiakkaan ja/tai yrityssektorin tarpeeseen
 2. Lisäarvo / innovatiivisuus / uutuusarvo
  Ehdotus tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia olemassa oleviin tai tulevaisuuden haasteisiin ruokaketjun saralla
 3. Osaaminen
  Tiimin osaaminen ja taidot joita idean toteuttaminen vaatii (substanssi, verkosto)
 4. Kestävät ruokaratkaisut
  Tuote/idea/palvelu huomioi kestävän kehityksen periaatteita ja mahdollisuuksia ideaan soveltuvilla tavoilla (vastuullisuus, eettisyys, jäljitettävyys, ruokaturvallisuus)

 

 

Kilpailun palkintorahat

 

Kilpailussa jaetaan kaikkiaan 5000e palkintorahaa. Kilpailun voittaja palkitaan 3000 eurolla, ja kaksi muuta finalistia saa 1000 euroa / idea. Palkintoraha on sen saajalle veronalaista tuloa. Palkintorahan saa käyttää haluamallaan tavalla, toivottavasti liikeidean edistämiseksi.

 

 

Tuomaristo

 

Kilpailun tuomaristo edustaa ruokaketjun asiantuntijaorganisaatioita ja yritysmaailmaa. Heillä on laaja ja monipuolinen osaaminen sekä ruokaketjusta että yrittäjyydestä.

 

Tuomaristo arvioi kilpailuun osallistuneet ideat kriteeristön mukaisesti ja valitsee niiden joukosta kolme finalistia. Finaalivaiheessa tuomaristo antaa palautteensa kilpailun finalisteille ja valitsee kilpailun voittajan. Tuomaristo julkistaa voittajan Food Business Summit –tapahtumassa Seinäjoella 26.3.2019.

 

Tuomaristolla on oikeus päättää rahapalkinnon jaosta toisin kuin säännöissä on mainittu tai jättää palkinto kokonaan jakamatta, mikäli se katsoo, ettei yksikään esitetyistä ideoista täytä kilpailulle asetettuja tavoitteita.

 

 

Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

 

Kilpailun järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia osallistuvia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun tuen ja palkinnon määrää ja arvoa. Kilpailun osallistujat vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, pilotoinnista, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus keskeyttää kilpailu liian pienen osallistujamäärän vuoksi ja jättää tällöin myös palkinto jakamatta.

 

 

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

 

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät osallistujilla. Osallistuja vakuuttaa omistavansa oikeudet idean, tuotteen tai palvelun toteuttamiseen, eikä riko ehdotuksellaan kolmannen osapuolen oikeuksia. Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden käyttää ja julkaista valituista piloteista materiaalia ilman muuta korvausta. Mikäli ehdotukset sisältävät innovaatioita, keksintöjä tai liikesalaisuuksia, voidaan ehdotukseen sisältyvät yksittäiset ehdot osallistujan esityksestä julistaa salaiseksi. Kilpailuun osallistuvan liikeidean pitää kuitenkin yleisellä tasolla kuvattuna olla julkinen. Osallistujan on selkeästi kirjallisesti merkittävä salaisena pidettävä tieto salaiseksi sekä ilmoitettava salassapidon perusteet.

 

 

Kilpailun järjestäjä

 

Food Business Challenge –kilpailun järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kilpailukonsepti on luotu osana AB Seinäjoki –hanketta, jossa on kehitetty erilaisia toimintamalleja ruoka-alan innovaatioyhteisön kehittämiseksi. Hanke on saanut rahoituksensa Pirkanmaan liitosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Seinäjoen kaupungilta. Konseptia ovat olleet kehittämässä SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Into Seinäjoki sekä Luonnonvarakeskus. Kilpailun rahoittamiseen on osallistunut myös Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö. Vuoden 2019 kilpailua rahoittavat SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus ja Into Seinäjoki.

 

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan tätä kilpailuohjelmaa ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

 

 

Lisätietoa

 

Järjestäjä informoi kilpailun etenemisestä Ruokaprovinssi.fi –verkkosivustolla sekä Food Business Challenge –facebook-profiilissa.

Kilpailua koskevat kysymykset ja kilpailuun osallistuvat ideakuvaukset lähetetään osoitteeseen foodbusinesschallenge(a)seamk.fi

 

Lisätietoja antavat:

Anu Portti | anu.portti(a)seamk.fi, 040 8680890 ja

Soila Huhtaluhta | soila.huhtaluhta(a)seamk.fi, 040 8680604